ΣΔΕΕΘ

Χωρική Αρμοδιότητα Α.Τ Νομού Θεσ/νίκης

Στόν πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την χωρική αρμοδιότητα των Αστυνομικών Τμημάτων του Νομού Θεσσαλονίκης με τα όρια των περιοχών που καλύπτουν αλλά και τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ΑΤ, πρός διευκόλυνση όλων των συναδέλφων.

Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί από τον συνάδελφο 
ΘΩΜΑ ΣΤΑΪΟ

Γιά να δείτε τον πίνακα κάντε κλίκ εδώ.