ΣΔΕΕΘ

Παράταση υπουργικής απόφασης περί αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις 30-09-2015

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1867/31.08.2015) η Υπουργική Απόφαση για την απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Σύμφωνα με την απόφαση, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών», ενώ η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2015.

Για να δείτε το υπ’ αρ. 1867/31-08-2015 τ. Β’ ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ.