ΣΔΕΕΘ

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ 1716/17-08-2015) Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικων εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”, με την υπ’ αριθμόν 13922/20-08-2015 (ΦΕΚ 1806/20-08-2015 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Για να δείτε τα παραπάνω Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κάντε κλικ εδώ:

ΦΕΚ 1716/17-08-2018

ΦΕΚ 1806/20-08-2015 τ. Β΄