ΣΔΕΕΘ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Μετά τις με αρ. πρωτ. 305, 306, 307/23-07-2015 Δηλώσεις παραίτησης των μελών του Δ.Σ. Ευστράτιου Δουκάκη, Βασιλείου Σιδηρόπουλου και Ασπασίας Γρηγορίου αντίστοιχα, αποφασίστηκε ομόφωνα σε τακτική συνεδρίαση που διεξήχθη στις 27-07-2015 οι θέσεις τους να καταληφθούν από τους Νικολέτα Στεργιοπούλου, Μιχαήλ Αδάμ και Κωνσταντίνο Σίσκο. Κατά συνέπεια το νεό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Νικολέτα Στεργιοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Γαλιλαίας

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Σίσκος

Ταμίας: Γρηγόριος Κίτσης

Μέλος: Στυλιανός Βελλίκης

Μέλος: Ιωάννης Μουρατίδης

Μέλος: Ιωάννης Βλαχογιάννης

Μέλος: Μιχαήλ Αδάμ