ΣΔΕΕΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.680.000,00 Ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Οικονομικών, Φορέα 90-06, Ειδικού Φορέα 231, Κ.Α.Ε. 0871, για δαπάνες αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών, ανά υπηρεσία, όπως αναφέρονται στο υπ’αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ 1090564/03-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης.

Για να δείτε τα ποσά ανά υπηρεσία κάντε κλικ εδώ.