ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1525/21-07-2015 (τ. Β’) η υπ’ αριθμόν 49214/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Οικονομικών περί αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων για το διάστημα από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015.

Για να δείτε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ.