ΣΔΕΕΘ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, απέστειλε πρόσκληση προς το Σύλλογο, για τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων του στην Ελλάδα, στις οποίες θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στο κόστος σπουδών, στην στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στις συνεργασίες του προγράμματος Erasmus με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

Θεσσαλονίκη: Τετάρτη, 01/07/2015, στις 7:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Δάιος”

Βόλος: Τετάρτη, 01/07/2015, στις 7:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “DomotelXenia Volos”

Λάρισα: Πέμπτη, 02/07/2015, στις 7:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “LarisaImperial”

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admit@euc.ac.cy ή καλέστε στα τηλέφωνα: 00357-22-713000/ 00357-22-713001