ΣΔΕΕΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών – παράδοση βιβλιαρίων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΥΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) παρατείνεται έως 31/07/2015.