ΣΔΕΕΘ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των έμμεσων μελών του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε. χρειάζεται η συμπλήρωση αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου προς τον Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε. για κάθε έμμεσο μέλος και φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης των ασφαλιστικών του εισφορών έτους 2014.

Απαραίτητα να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του κάθε άμεσα και έμμεσου μέλους.

Για να δείτε την αίτηση κάντε κλικ εδώ.

Τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται με Fax στο ταμείο.

FAX: 210 8814398 (Yπ’ όψιν Κ. Λάμπρου Δήμου)