ΣΔΕΕΘ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

1. Αίτηση, κάντε κλικ εδώ

2. 2 Φωτογραφίες

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Δείτε τη λίστα με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις εδώ 

(Σημείωση: Χορηγείται στους εν ενεργεία Δικαστικούς Επιμελητές που έχουν καταβάλει τις εισφορές έτους 2014)