ΣΔΕΕΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 3572/15 επιστολή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συνεργαστούν με την ως άνω υπηρεσία να υποβάλλουν σχετική αίτηση σε αυτήν.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡ: Μ. ΜΟΣΧΟΥ

ΤΗΛ:2382084350,-361

Fax:2382022560, 82822