ΣΔΕΕΘ

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληγεγγύης που δημοσιεύθηκε στις 29/04/2015, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης από τη λήξη της έως και την 02/06/2015. 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΝΑΤ), οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 01/04/2015.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 01/04/2015 και εφεξής.

Ειδικότερα για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:

– Μη καταβαλής τρεχουσών εισφορών

– Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέραν της μίας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ, ενώ ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση για το ΕΤΑΑ μέσα από την ιστοσελίδα www.etaa.gr