ΣΔΕΕΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε την εγκύκλιο με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 30η Απριλίου 2015.

Για να δείτε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.