ΣΔΕΕΘ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Δικαστικοί Επιμελητές της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14/03/2015 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean» (Σαλαμίνος αρ.3- Θεσσαλονίκη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου

2) Απολογισμός από 20-2-2014 έως 20-2-2015

3) Προϋπολογισμός οικονομικής περιόδου από Μάρτιο 2015 έως Μάρτιο 2016.

Η προσέλευση των μελών του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21-03-2015 στον ίδιο χώρο και της ίδια ώρα.