ΣΔΕΕΘ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2014- ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                                                                                                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 08

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ                           

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                  Θεσσαλονίκη, 08-01-2015                   

(Ν.Π.Δ.Δ.) (Ν. 2318/1995)                                           

ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 7- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.2310 517-026                           

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΥΚΛΙΟΣ

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις μας καθώς και για κάθε νεότερο που μας αφορά.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», έχετε υποχρέωση μέχρι τέλος Ιανουαρίου να υποβάλετε ΔΗΛΩΣΗ στο Σύλλογο και τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου οι Σύλλογοι υποχρεούνται μέχρι το τέλος Απριλίου να αποστείλουν: 

α) Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης- Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταστάσεις όσων Δικαστικών Επιμελητών υπέβαλαν την παραπάνω δήλωση και 

β) Στους αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών καταστάσεις όσων δεν υπέβαλαν τη δήλωση αυτή.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ιδίου Νόμου, προκειμένου να σας χορηγηθεί νέο δελτίο ταυτότητας πρέπει να παραδώσετε το παλιό καθώς και να μας γνωρίσετε τον Α.Φ.Μ. σας.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΑ- ΤΥΔΕ (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΧΡΙ 28-2-2015

Α) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης)

1) Άνω πενταετίας τουλάχιστον 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως.

2) Κάτω πενταετίας τουλάχιστον 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300, 00 € ετησίως.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ: 54,00 €, η οποία ισχύει για όλους τους παλαιούς ασφαλισμένους, άνω και κάτω της πενταετίας και δύναται να καταβληθεί και με ένσημα. Προσοχή η πρόσθετη εισφορά των 54,00 € αφορά όλο το έτος, δεν είναι μηνιαία. 

Β) ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και εφεξής)

1η ασφαλιστική κατηγορία:

1) Άνω πενταετίας τουλάχιστον 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως.

2) Κάτω πενταετίας, τουλάχιστον 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 ετησίως.

Όσοι μέχρι 31-12-2013 έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 01-01-2014 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό 55,00 € μηνιαίως ήτοι 660,00 € ετησίως.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία, πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Για τη συμπλήρωση της πενταετίας λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία ορκωμοσίας.

Γ) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ 

Οι ασκούμενοι θα καταβάλλουν 25,00 € μηνιαίως αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμό του Τομέα: 040-545907-91 στην Εθνική Τράπεζα εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επομένου μήνα, διαφορετικά θα έχουν διακοπή παροχών. Τα αποδεικτικά κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλονται με FAX στον Τομέα (210-8814398). Η ασφάλιση των ασκούμενων στο ΤΥΔΕ είναι υποχρεωτική εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης.

Τέλος ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον ΕΤΑΑ- ΤΥΔΕ για τη συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην υπηρεσία του Τομέα εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησης τους, το τελευταίο ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και να μην το καταθέτουν στο Σύλλογο. 

Για να δείτε τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 για το ΕΤΑΑ- ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών) κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 για το ΕΤΑΑ- ΤΠΔΕ (Ταμείο Προνοίας) κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση νέας ταυτότητας 2015 κάντε κλικ εδώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΗΣ