ΣΔΕΕΘ

Σας ενημερώνουμε για αποχή των δικαστικών επιμελητών του Συλλόγου μας από τα καθήκοντα τους στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2014, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας