ΣΔΕΕΘ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άλλαξε το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης για την πληρωμή της Νομικής Βοήθειας (Υπ’ αριθμ. 5 δικαιολογητικό σε προηγούμενη ανάρτηση-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ). Για να δείτε τη ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ κάντε κλικ εδώ