ΣΔΕΕΘ

Σεμινάρια επιτυχόντων 2014

Οι επιτυχόντες δικαστικοί επιμελητές που συμμετέχουν στα σεμινάρια της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να βρίσκονται στην Αθήνα στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου για την παρακολούθηση σεμιναρίων. Στις 11 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα θα διεξαχθούν από τις 17:00 εώς τις 21:00.