ΣΔΕΕΘ

Επιτυχόντες 2014

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 1)ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2)ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3)ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 4)ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
 5)ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6)ΖΩΤΟΥ ΛΕΩΝΟΡΑ
 7)ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 8)ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 9)ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 1)ΜΠΕΛΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 2)ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3)ΚΕΛΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
  
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
 1)ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
 2)ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 1)ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 1)ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ