ΣΔΕΕΘ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στις 26/7/2014 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ο.Δ.Ε.Ε. με θέματα:
1ον: Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικ. Επιμελητών(Εισηγητής ο Βασίλειος Σιδηρόπουλος,Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόσωπος της Ο.Δ.Ε.Ε.)
2ον: Αμοιβές(Εισηγητής ο Νικόλαος Γιάννης,Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.)