ΣΔΕΕΘ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή “Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας”

Συνοπτική Παρουσίαση 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΑΤΛΑΣ” ( Νόμου 4237/14 άρθρο 8 παράγραφος 3 ) δημιουργείται Εθνικό 

Μητρώο ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από το Υπουργείο Εργασίας / Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

με ανάθεση της υλοποίησης στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε ( Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ). Το κεντρικό 

αυτό Αρχείο θα τηρείται στην ΗΔΙΚΑ με τις εξής φάσεις : 

1. Αρχική δημιουργία, με παραλαβή από όλους τους Φορείς Ασφάλισης αρχείου Δικαιούχων Παροχών Υγείας 

και ενοποίηση σε ενιαίο αρχείο. 

2. Ενημέρωση Μεταβολών, με χρήση είτε διαδικτυακής υπηρεσίας ( Web Service) μέσω της οποίας αυτόματα 

ενημερώνονται ταυτόχρονα, τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων και το ενιαίο Εθνικό Μητρώο 

Δικαιούχων Περίθαλψης, είτε με χρήση εναλλακτικά της διαδικτυακής εφαρμογής – Ιστοσελίδας ( Web Site) 

“Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας” , στην οποία είστε εσείς χρήστες. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα 

είναι δυνατή η υλοποίηση μεταβολών – νέοι δικαιούχοι άμεσα / έμμεσα μέλη και λήξεις διαστημάτων ισχύος 

Ασφαλιστικής Ικανότητας – στα αναγγελθέντα στοιχεία του κάθε ΦΚΑ, με στόχο την αντικατάσταση της 

διαδικασίας θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας από ψηφιακή διαδικασία ενημέρωσης του κεντρικού Εθνικού 

Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης, το οποίο θα είναι η κύρια πηγή άντλησης πληροφόρησης των συστημάτων 

: “Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης” και μέσω ΕΟΠΥΥ των Νοσοκομείων. 

Η εφαρμογή αυτή θα είναι προσβάσιμη στους υπεύθυνους υπαλλήλους χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας 

που έχουν ορίσει οι Φορείς / Τομείς / Υποκ-τα/ Αντιπρόσωποι σαν πιστοποιημένους χρήστες , που θα μας 

δηλωθούν με την έως τώρα γνωστή διαδικασία και θα έχουν δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων των 

δικαιούχων περίθαλψης του Τομέα/Φορέα τους. 

Η πρόσβαση θα γίνεται με τα στοιχεία ( Όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) ) που σας 

αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε ορίσει. 

Στοιχεία Εφαρμογής : https://www.idika.gov.gr/AI-UPDATE/ 

( για δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή στατικής IP δ/νσης ) 

Στοιχεία Εφαρμογής : https://www.idika.org.gr/AI-UPDATE/ 

Γενικοί κανόνες 

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης και μεταβολής, στα στοιχεία Ασφαλιστικής 

Ικανότητας των δικαιούχων του ΦΚΑ που τον όρισε. 

Η εφαρμογή διαχειρίζεται 2 βασικές λειτουργίες: 

1. Προσθήκη εγγραφής – που ουσιαστικά αφορά καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστικής ικανότητας ενός 

Δικαιούχου. 

2. Διαγραφή εγγραφής – που ουσιαστικά λήγει την ισχύ της επιλεγμένης εγγραφής ( τρέχουσα 

ημερομηνία) 

Με το πλήκτρο Επιστροφή γυρίζουμε στην προηγούμενη οθόνη και με το πλήκτρο Αποθήκευση 

οριστικοποιούμε την ενέργεια. 

 Πρόγραμμα Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας

Εφόσον έχετε αποστείλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε τη ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ και σας έχουν αναγγελθεί τα 

απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης στην Εφαρμογή : Όνομα χρήστη και σύνθημα (username, password) στην 

διεύθυνση που έχει οριστεί ( email address), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εισάγοντας τα 

στοιχεία αυτά στην αρχική οθόνη, μαζί με το τυχαία παραγόμενο λεκτικό. 

Προσοχή: Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε ο κωδικός είναι “test” οπότε πρέπει να προβείτε σε Αλλαγή 

Κωδικού ( συνθήματος) πριν συνδεθείτε για πρώτη φορά. 

Για να αλλάξετε τον κωδικό σας (σύνθημα) , θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη σας, τον τωρινό κωδικό 

πρόσβασης και θα πρέπει να εισάγετε 2 φορές τον νέο κωδικό. 

 Οθόνη Αναζήτησης εγγραφών

Βασική οθόνη αναζήτησης στοιχείων. Εισάγουμε τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου που θέλουμε να μεταβάλλουμε 

(προσθήκη ή διαγραφή-λήξη) και επιλογή “Αναζήτηση” 

Εμφάνιση Εγγραφής/ών 

Μετά την επιτυχή αναζήτηση, θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία της εγγραφής του αρχείου Δικαιούχων 

Ασφαλιστικής Ικανότητας που αντιστοιχούν στον ΑΜΚΑ που καταχωρήθηκε ( τα εμφανιζόμενα στοιχεία 

προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και όχι το Μητρώο του Φορέα σας) και το Ιστορικό της 

Ασφαλιστικής του ικανότητας όπου υπάρχουν όλες οι αναγγελίες ασφαλιστικής ικανότητας από όλους τους 

φορείς για τον συγκεκριμένο δικαιούχο. 

( Σε περίπτωση επουσιωδών αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων Μητρώου Φορέα και Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ : 

ορθογραφικές διαφορές, αναγραμματισμοί κ.λ.π) η διεργασία συνεχίζεται, διαφορετικά αν συνάγεται ότι 

πρόκειται για άλλον ασφαλισμένο π.χ λάθος ΑΜΚΑ πρέπει πρώτα να διορθωθούν τα στοιχεία ΑΜΚΑ σε ΚΕΠ , 

όπου ο ασφαλισμένος θα διαπιστώσει τον ορθό του ΑΜΚΑ και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί η ενημέρωση της 

ασφαλιστικής του ικανότητας.) 

Ηδη προς εξάλειψη του φαινομένου διαφορών στοιχείων Μητρώων Φορέων και Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ 

είναι σε εξέλιξη έργο συγχρονισμού των εκατέρωθεν στοιχείων. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται οπτική επιβεβαίωση των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη με τα 

στοιχεία του δικαιούχου. 

Προσθήκη στοιχείων 

Επιλέγοντας Προσθήκη, μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε μια εγγραφή στο ιστορικό ασφαλιστικής 

ικανότητας. Προσοχή, ακολουθούμε την κωδικοποίηση που προτείνεται για τον κωδικό τομέα – κωδικό 

υπηρεσιακής μονάδας. Επιλέγετε τις κατάλληλες υπόλοιπες επιλογές ανάλογα με την ασφάλιση που ο έχει 

δικαιούχος στο ταμείο. Μετά την προσθήκη η εγγραφή που μόλις προστέθηκε, φαίνεται στο ιστορικό 

ασφαλιστικής ικανότητας. 

Διαγραφή στοιχείων (Λήξη) 

Σε εγγραφές που ισχύουν (οι ημερομηνίες περιέχουν την τρέχουσα ημερομηνία), δίνεται η δυνατότητα για 

Διαγραφή-λήξης της εγγραφής ( από τη στήλη Ενέργειες ). 

Η Διαγραφή λήγει την ισχύ της συγκεκριμένης εγγραφής Ασφαλιστικής Ικανότητας ( θέτοντας Ημερομηνία 

λήξης την σημερινή). Επισημαίνεται ότι δεν διαγράφονται στοιχεία από το σύστημα, αλλά τηρούνται όλες οι 

επεμβάσεις-ενημερώσεις. 

 Επομένως οι επιτρεπόμενες διεργασίες είναι : 

1. Προσθήκη Ασφαλιστικής Ικανότητας Δικαιούχου 

2. Διαγραφή-Λήξη Ασφαλιστικής Ικανότητας Δικαιούχου. 

Επειδή όπως γνωρίζετε, οι επεμβάσεις σας αφορούν πολύ ζωτικά στοιχεία 

δικαιώματος παροχών Υγείας με άμεση συνέπεια στην “Ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση” αλλά και την εισαγωγή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για να 

περιορίσουμε πιθανές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, 

παρακαλούμε οι ενημερώσεις να γίνονται με τη δέουσα προσοχή. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία