ΣΔΕΕΘ

Για συναδέλφους που ασχολούνται με την Νομική Βοήθεια

Ύστερα απο επικοινωνία του Συλλόγου μας με το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ οι συνάδελφοι που δέν έχουν πληρωθεί για το 2013 έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αποπληρωμής τους μέσα στο 2014.