ΣΔΕΕΘ

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικαστικών επιμελητών 2014

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τους υποψήφιους Δικαστικούς Επιμελητές, μπορείτε να την δείτε εδώ.