ΣΔΕΕΘ

Οδηγίες για την πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής

Δείτε τον οδηγό για την πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής κάνοντας κλίκ στο κουμπί Περισσότερα (ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ 14/4/2014)


Φτάσαμε στο τελικό στάδιο της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών μας υπογραφών. Οι συνάδελφοι που θέλουν, θα πιστοποιηθούν ανά Πρωτοδικείο και Σύλλογο, κάτω από την ομπρέλα του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Το κόστος της πιστοποίησης θα είναι το λιγότερο  30 € και το περισσότερο 70 €.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για να πιστοποιηθεί ένας δικαστικός επιμελητής:

ΒΗΜΑ 1ο

Χρειάζεται να εγγραφεί στην διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) και να ενεργοποιήσει την εγγραφή του, τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις δείτε εδώ.

ΒΗΜΑ 2ο

Χρειάζεται να συμπληρώσει μια  αίτηση (μηχανογραφημένη και όχι χειρόγραφη) προς την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής μέχρι και το πεδίο ΑΦΜ. (ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ INTERNET EXPLORER ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) για την αίτηση κάντε κλικ εδώ.

ΒΗΜΑ 3ο

Χρειάζεται στην συνέχεια να ταυτοποιηθεί  για ψηφιακή υπογραφή (με αυτοπρόσωπη επίσκεψη) σε κάποιο ΚΕΠ προσκομίζοντας εκτυπωμένη την σχετική αίτηση και λέγοντας “το όνομα χρήστη” που θα του ζητήσουν.
Χρειάζεται να θεωρήσει αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας από ΚΕΠ.

Χρειάζεται πίσω απο την αίτηση να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας.

Προσοχή στα ΚΕΠ θα ζητάτε να γίνεται μόνο φυσική ταυτοποίηση και όχι υποβολή αιτήματος για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

ΒΗΜΑ 4ο
Χρειάζεται να αγοράσει ένα συγκεκριμένο USB token (φλασάκι). Τα USB αυτά θα τα προμηθευτεί μαζικά η ΟΔΕΕ για να είναι πιο φτηνά. Υπολογίζεται το κόστος γύρω στα 50 €

ΒΗΜΑ 5ο
Χρειάζεται βεβαίωση από την ΟΔΕΕ στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπηρετεί στο Χ Πρωτοδικείο και είναι μέλος του Χ συλλόγου με αριθμό μητρώου Χ .
Την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στην φάση που βρισκόμαστε θα την κάνει η ΟΔΕΕ.

Ύστερα από αυτά και μετά την τελική πιστοποίηση θα γίνεται μια εγκατάσταση ενός λογισμικού στον υπολογιστή του κάθε ενός. Η ΟΔΕΕ θα κάνει όταν έρθει η ώρα σεμινάρια για αυτό.
Όποιος θελήσει να πιστοποιηθεί αργότερα (μετά τις 30 Απριλίου), την αίτηση του, μαζί με όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα τα υποβάλει μόνος του στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής.


Σας προτείνουμε κατά την έγγραφή σας στην πύλη ΕΡΜΗΣ να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη τον αριθμό της ταυτότητας σας ή τον ΑΦΜ σας.

Επίσης να χρησιμοποιήσετε mail  με σοβαρό όνομα, επειδή αυτό στο μέλλον θα ακολουθεί όλα τα έγγραφα σας, ίσως το καλύτερο είναι  φτιάξετε ένα νέο mail σε ιντερνοχώρο μεγάλης χωρητικότητας, (το οποίο να φροντίσετε να διατηρείτε πάντα σε λειτουργία)   με το όνομά σας μαζί με την λέξη ΟΔΕΕ π.χ.odee.aaristotelis@gmail.com, προκειμένου να υπάρχει ομοιογένεια στα mail των συναδέλφων των οποίων η υπογραφή θα πιστοποιηθεί.

Τονίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία για την πιστοποίηση υπό την αιγίδα και με ενέργειες της ΟΔΕΕ θα είναι η 30 Απρίλη 2014. Όμως όσο πιο γρήγορα φτάσουν οι αιτήσεις στην ΟΔΕΕ, τόσο γρηγορότερα θα πιστοποιηθείτε, επειδή απαιτείται και κάποιος χρόνος.
30  συνάδελφοι θα πιστοποιούνται κάθε 10 ήμερο.

 
Σε κάθε περίπτωση, όσοι θέλετε πιστοποίηση, να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ το σύλλογό σας, για να προμηθευτούμε  τα αντίστοιχα USB.


Στον Σύλλογο πρέπει να προσκομίσετε το αργότερο μέχρι την 20-04-2014 την αίτηση προς την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την υπηρεσιακή σφραγίδα , επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου  αστυνομικής ταυτότητας , απλή εξουσιοδότηση προς την Ο.Δ.Ε.Ε. κάντε κλίκ εδώ για να την κατεβάσετε, για να υποβάλει για λογαριασμό σας την αίτηση προς την   Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ταμία του Συλλόγου κ. Γρηγόριο Κίτση (τηλ. 2310539290,  6955667527) .