ΣΔΕΕΘ

Ιδιωτική ασφάλιση για τα προστατευόμενα μέλη

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι το κόστος  ασφάλισης των προστατευόμενων μελών που έχετε δηλώσει για την ιδιωτική ασφάλιση, είναι α) 21,98 ευρώ τον μήνα για ένα προστατευόμενο μέλος δηλαδή (21,98 Χ12)  263,76 ευρώ το έτος και β) 43,85 ευρώ τον μήνα για δύο προστατευόμενα μέλη δηλαδή (43,85 Χ12)  526,20 ευρώ το έτος. Πέραν των δύο προστατευόμενων μελών ασφαλίζονται δωρεάν.

Το συνολικό ετήσιο ποσό πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Συλλόγου μας που έχει δημιουργηθεί  στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (210/481318-96),  το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 04/04/2014, στην κατάθεση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συναδέλφου και ο αριθμός μητρώου του στον Σύλλογο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Φ. Γίαννης