ΣΔΕΕΘ

Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Έπειτα από πρωτοβουλία του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου την Τρίτη 18 Μαρτίου και ώρα 13:30 μ.μ με 14:30 μ.μ με θέμα τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στην συνάντηση θα παρίσταται ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Νικόλαος Γιάννης και θα συμπαρίστανται ο Πρόεδρος της Ομοσπανδίας Δικαστικών Επιμελητών κύριος Ευθύμιος Πρεκετές και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Δωδεκανήσου –Λαμίας κύριος Γεώργιος Μήτσης.