ΣΔΕΕΘ

Βιβλιάρια ασφαλιστικών ταμείων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η κατάθεση των βιβλιαρίων των ασφαλιστικών ταμείων ( ΤΥΔΕ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ) πήρε παράταση μέχρι τέλη Μαρτίου.