ΣΔΕΕΘ

Έκδοση Ταυτοτήτων

Για την έκδοση των ταυτοτήτων παρακαλούνται οι συνάδερφοι να στείλουν :

  • Την υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη (σε 2 αντίτυπα)
  • Μία φωτογραφία

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ.