ΣΔΕΕΘ

Επείγουσα ανακοίνωση εισφορές ταμείων 2013

Τ.Ν πληρώνοντας τη διαφορά έως 31/12 τότε παίρνουμε απόδειξη 2013,εαν δεν
μπορούμε, τότε παίρνουμε απόδειξη 2013 για ότι έχει επικολληθεί.
 

ΤΥΔΕ τα βιβλιάρια με τα αποκόμματα παραδίδονται στο σύλλογο, παίρνουμε
απόδειξη 2013.


Τ.Π τα δίνουμε στο προνοίας. Έως τέλος έτους, μπορούμε να πληρώσουμε
σύνολο επιδόσεων στην τράπεζα λόγω έλλειψης , παίρνουμε απόδειξη 13 ή όσοι
έχουμε το σύνολο σε ουρές κανονικά στα βιβλιάρια, αποδ .2013