ΣΔΕΕΘ

Σεμινάρια τμήματος Θεσσαλονίκης

Μετά απο πολλά χρόνια και ύστερα απο ενέργειες του Πρόεδρου με παρεμβάσεις του στην Ομοσπονδία διενεργήθηκαν τα σεμινάρια των επιτυχόντων δικαστικών επιμελητών στη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του συλλόγου μας όπου παρευρίσκονταν καθημερινά ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και μέλη του Δ.Σ καθώς και μέλη του Συλλόγου μας.

Έτσι δημιουργήσαμε το τμήμα της Θεσσαλονίκης όπου δίδαξαν οι καθηγητές κ.κ Απόστολος Σοφιαλίδης, Άγγελος Κορνηλάκης, Γεώργιος Νούσκαλης, Απόστολος Άνθιμος, οι συνάδελφοι Ευθύμιος Πρεκεντές (Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε), Χρήστος Μιχαλόπουλος (Αντιπρόεδρος Ο.Δ.Ε.Ε), Σταμάτης Χαρατσής (πρώην Πρόεδρος Σ.Δ.Ε.Ε.Θ) και Αναστάσιος Χρυσομάλλου (Αντιπρόσωπος της Ο.Δ.Ε.Ε).

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων ορίστηκαν, το αμφιθέατρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης το οποίο μας παραχωρήθηκε ύστερα απο επαφές μας με το προεδρείο του και αίθουσα του ξενοδοχείου Mediterannean.

Κατά γενική ομολογία η διενέργεια των σεμιναρίων κρίθηκε επιτυχής τόσο απο τους μετέχοντες καθηγητές όσο και απο τους επιτυχόντες δικαστικούς επιμελητές, όπου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο διασκόντων και διδασκομένων.

Το Δ.Σ του συλλόγου μας ευχαριστεί δημόσια τους καθηγητές και το Δ.Σ του δικηγορικου συλλόγου Θεσ/νίκης για την ευγενή παραχώρηση του αμφιθεάτρου του.