ΣΔΕΕΘ

Συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκε θέμα, με τη μη πληρωμή των εξόδων και των δικαιωμάτων των Δικαστικών Επιμελητών, που ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ομόφωνη απόφασή του, διοργάνωσε συνάντηση στο Ξενοδοχείο Mediterranean , στην οποία κλήθηκαν και παρέστησαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ως άνω αντικείμενο, προκειμένου να συνδράμει κατά το δυνατόν στην επίλυση του προβλήματος.

Ο Σύλλογος σε ρόλο συντονιστή, κάλεσε τους συναδέλφους να εκφράσουν τις απόψεις τους, πραγματοποιήθηκε μία γόνιμη συζήτηση και εξήχθησαν διάφορα συμπεράσματα.

Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας συνεργάστηκε με συναδέλφους, οι οποίοι επέδειξαν προθυμία να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους επί του αντικειμένου και του θέματος, προκειμένου να προβεί ο Σύλλογος σε έγγραφες παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς.

Πράγματι συντάχθηκε Επιστολή του Συλλόγου μας, με αποδέκτη την 26η Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση του προβλήματος, η όποια πήρε αρ. πρωτοκόλου εξερχομένων 464 και απεστάλη στις 14-10-2013.

Παράλληλα ο πρόεδρός μας επισκέφθηκε προσωπικά την Υ.Δ.Ε. και εξέθεσε τις απόψεις και τις θέσεις των συναδέλφων που συνεργάζονται με το Δημόσιο, προσπαθώντας να πεισθούν οι υπάλληλοί της και να επιλύσουν το πρόβλημα.

Βέβαια η αντιμετώπιση των υπαλλήλων, υπήρξε ακραία Υπηρεσιακή και παρατηρήθηκε μία ανεξήγητη εμμονή τους στους τύπους και το γράμμα του νόμου, έτσι όπως αυτοί τον ερμηνεύουν.

Περαιτέρω στις 15-11-2013 ο Σύλλογός μας επέδωσε στην Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, Εξώδικη Δήλωση, με την οποία γνωστοποίησε την Υπηρεσία τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 51 και συγχρόνως ο Πρόεδρός μας πραγματοποίησε και προσωπική παράσταση, όπου επεξήγησε στους αρμόδιους υπαλλήλους τον τρόπο λειτουργίας του άρθρου 51 επί πρακτικών θεμάτων.

Η ίδια εξώδικη Δήλωση, θα κοινοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε όλες τις Υ.Δ.Υ της Εφετειακής περιφέρειας. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα και εφ’ όσον δεν επιλυθεί το πρόβλημα,  ο Σύλλογος σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, θα προβεί  σε αναφορά προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Νεώτερα επί του θέματος ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν σύντομα και ευελπιστούμε  στην οριστική επίλυση του προβλήματος.