ΣΔΕΕΘ

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4335/2015 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄80)” με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι νέες τροποποιήσεις και διατάξεις στο δίκαιο της αναγκαστικής βρίσκονται στο όγδοο κεφάλαιο.

Για να δείτε το νόμο 4335/2015 κάντε κλικ εδώ.