ΣΔΕΕΘ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 32/21-03-2015 ο Νόμος 4321/2015 “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας” σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο,  στο σύνολο του, όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε εδώ.