ΣΔΕΕΘ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΥΔΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

1) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο τομέα ασφάλισης του ΕΤΑΑ

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 ότι: “ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Για να δείτε το ΦΕΚ 2665/τ. Β’/08-10-2014, που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α’ 235) κάντε κλικ εδώ.