Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τις αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις στην παρακάτω διεύθυνση :

 

ΕΦΚΑ

(υπόψιν κ. Λάμπρου Δήμου)

Ηπείρου 64 (5ος όροφος)

Τ.Κ 10439 Αθήνα

 

Από 02 - 06 - 2017 έως και 14 - 06 - 2017 θα πρέπει να σταλούν μόνον οι αιτήσεις της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου.

Από 19 - 06 - 2017 έως και 30 - 06 - 2017 θα πρέπει να σταλούν οι αιτήσεις της 2ης και 3ης κατασκηνωτικής περιόδου.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

  • Αίτηση
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.