Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι ισχύουσες διατάξεις για την χρήση των τερματικών POS δεν αφορούν προς το παρόν τους Δικαστικούς Επιμελητές και θα υπάρξει ανακοίνωση για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε.