Αξιότιμοι κύριοι

Με την παρούσα επιστολή τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ auteco, είναι στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουν πρόταση συνεργασίας που αφορά τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων για τα οχήματα της εταιρίας σας.

Η autecoπροσφέρει:

 

ΚΤΕΟ                                          40€

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                  5€

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                  5€

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ LPG(EIX)   81€

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LPG(EIX)     40

ΜHΧΑΝEΣ                                  25€

 

Το δελτίο ΚΤΕΟ από την έκδοση του έχει ισχύ Κάρτας Καυσαερίων για ένα (1) έτος (ν.3897/2010)

Η κάρτα καυσαερίων (ΚΕΚ) εκδίδεται από το 1ο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και ανανεώνεται ετησίως.

Σύμφωνα με την νομοθεσία για να πραγματοποιηθεί ο ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (LPG)θα πρέπει το όχημα να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Οι προσφερόμενες τιμές αφορούν εμπρόθεσμους ελέγχους σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και κατ’ επέκταση δεν συμπεριλαμβάνουν κόστη παραβόλων υπέρ Δημοσίου που προβλέπονται για εκπρόθεσμους ελέγχους.

 

 

Όσοι Δικαστικοί Επιμελητλές επιθυμούν να λάβουν την παραπάνω προσφορά να καλέσουν στο σύλλογο ώστε να αφήσουν τα στοιχεία τους.