Όσοι Δικαστικοί Επιμελητές επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τις Δημοσιεύσεις για το Ταμείο Νομικών και για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορούνε να καλέσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα :

 210-5296264 κ. Ματσαβινάτος Κωνσταντίνος

 210-5296197 κ. Λία