Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας συνεχίζεται η αποχή των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντα τους έως και τη Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016.