Σας ενημερώνουμε ότι το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης μετέφερε τις εγκαταστάσεις του από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (Λιμάνι), το οποίου η λειτουργία έπαυσε από 1-1-2016.