Σας ενημερώνουμε για αποχή των δικαστικών επιμελητών του Συλλόγου μας από τα καθήκοντα τους στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας.