ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΙΤΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΟΓΛΟΥ

ΜΕΛΗ:
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΛΛΙΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΕΡΕΦΙΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΚΑΔΑΣ