ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΕΛΗ:
ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ