Featured
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
MEXPI KAI THN KYPIAKH 31/1/2021 MΠOPOYN OI EΛEYΘEPOI EΠAΓΓEΛMATIEΣ, AYTOAΠAΣXOΛOYMENOI KAI AΓPOTEΣ NA EΠIΛEΞOYN THN AΣΦAΛIΣTIKH KATHΓOPIA TOYΣ ΓIA TO 2021. 
H HΛEKTPONIKH EΦAPMOΓH TOY e-EΦKA ANOIΞE KAI EINAI ΔIAΘEΣIMH ΣE OΛOYΣ TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MH MIΣΘΩTOYΣ MEΣA AΠO THN IΣTOΣEΛIΔA TOY e-EΦKA.
 
ΠPOΣOXH:
 
H KATATAΞH KAΘE EΠAΓΓEΛMATIA ΣE AΣΦAΛIΣTIKH KATHΓOPIA EINAI YΠOXPEΩTIKH KAI ΓINETAI ME EΛEYΘEPH EΠIΛOΓH META AΠO YΠOBOΛH HΛEKTPONIKHΣ AITHΣHΣ.
H EΠIΛOΓH ΘA ENEPΓOΠOIHΘEI KATA THN EKΔOΣH TΩN EIΣΦOPΩN IANOYAPIOY 2021.
H ΠPOΘEΣMIA ΓIA YΠOBOΛH THΣ AITHΣHΣ EINAI EΩΣ KAI THN KYPIAKH 31/1/2021.
ΓIA TH XPHΣH THΣ YΠHPEΣIAΣ AΠAITEITAI H TAYTOΠOIHΣH ΣAΣ ME TOYΣ KΩΔIKOYΣ Taxis KAI TOY AMKA.
 
ΔIEYKPINIZETAI OTI OI AΣΦAΛIΣMENOI ΠOY ΔE ΘA YΠOBAΛΛOYN AITHΣH-ΔHΛΩΣH ΘA ΠAPAMEINOYN, ΓIA TO ETOΣ 2021, ΣTHN KATHΓOPIA ΠOY EIXAN KATATAXΘEI TO ΠPOHΓOYMENO ETOΣ. 
H ΔYNATOTHTA EΠIΛOΓHΣ AΣΦAΛIΣTIKHΣ KATHΓOPIAΣ ANANEΩNETAI ETHΣIΩΣ, ΣYNEΠΩΣ TO AΣΦAΛIΣTPO ΠOY ΘA EΠIΛEΞEI TΩPA O AΣΦAΛIΣMENOΣ ΘA TON AKOΛOYΘEI ΓIA OΛO TO 2021.