ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σερρών

Ιουστινιανού 9

62100

23210 23604

Νιγρίτης

Αναπαύσεως 1

62200

23220 24606

Ροδολίβους

Ροδολίβος

62041

23240 71009

Συντικής

Απ. Παύλου 4

62300

23230 23164

Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη)

Ν. Ζίχνη

62042

23240 22346

Ηράκλειας

Ηράκλεια

62400

23250 25333

Ποροϊών

Κάτω Ποροΐα

62055

23270 22010