Υποδείγματα
Overview Search Downloads Up
Category: Έντυπα Κτηματολογίου
Files:
Name Created Size Downloads    
Περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 2013-09-25 14:33:10 91.5 KB 2886 Download
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης 2013-09-25 14:32:15 28 KB 1243 Download
Εκδιδόμενα Πιστοποιητικά 2013-09-25 14:31:28 34.5 KB 1123 Download
Αποτέλεσμα ελέγχου 2013-09-25 14:30:55 27.5 KB 493 Download
Αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης του άρθρου 6 παρ.4 του Ν. 2664 2013-09-25 14:29:55 63 KB 2041 Download
Αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης 2013-09-25 14:28:57 39 KB 1405 Download
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγράφων 2013-09-25 14:27:48 30.5 KB 692 Download
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης 2013-09-25 14:26:31 33.5 KB 615 Download
Αίτηση για χορήγηση κτηματολογικού διαγράμματος 2013-09-25 14:25:38 32.5 KB 1261 Download
Αίτηση για καταχώριση και έκδοση πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγράφων 2013-09-25 14:23:40 57.5 KB 725 Download